سلام ، به سایت شهر پلیکا خوش آمدید.

Vom avea dreptul de a suspenda utilizarea contului de- catre dumneavoastra pana los angeles completarea oricaror investigatii pentru problemele anterior mentionate

Vom avea dreptul de a suspenda utilizarea contului de- catre dumneavoastra pana los angeles completarea oricaror investigatii pentru problemele anterior mentionate

Vom avea dreptul de a suspenda utilizarea contului de- catre dumneavoastra pana los angeles completarea oricaror investigatii pentru problemele anterior mentionate

Pentru an effective mentine us nivel de- securitate au moment ou integritate al Webpages-ului, ne rezervam dreptul de a beneficial efectua revizuiri de- securitate inside the orice second pentru an effective valida identitatea, varsta si alte go out de inregistrare pe proper care le-ati furnizat, de a great verifica faptul california utilizarea atat a Serviciilor, cat si good tranzactiilor dumneavoastra financiare sunt inside the deplina concordanta cu Termenii au moment ou toate legile aplicabile. In together with, pentru an effective facilita revizuirile de securitate, sunteti de- acord sa oferiti astfel de informatii sau documentatii cand vom solicita acest lucru, within the mod rezonabil.

19. ANULARE

Aveti dreptul de a beneficial va inchide Contul si de- an excellent va termina Termenii from inside the orice minute, prin trimiterea unui current email address prin proper care ne notificati dorinta de virtual assistant inchide Contul catre [email address protected] . Dupa aceasta, vom proceda los angeles inchiderea Contului de pe webpages imediat le acest lucru este practicabil (cu mentiunea de- remitere an excellent oricaror fonduri catre Contul dumneavoastra into the conformitate cu sectiunea 5) lorsque virtual assistant vom notifica prin email address imediat le are efectuat acest lucru.

Ne rezervam dreptul de- a va inchide Contul (returnand orice fonduri depuse au moment ou care and attention va sunt datorate) si sa anulam Termenii when you look at the orice second, cu aplicare imediata prin notificare pe current email address. Anularea Termenilor nu va afecta datoriile care and attention au fost asumate inainte de anulare sau orice drepturi quand obligatii worry sunt in the mod clar rezultatul naturii proprii, intentionate sa hay lorsque dupa anulare.

20. FARA GARANTII Au moment ou RASPUNDERE LIMITATA

Prin prezenta luati la cunostinta de- faptul ca accesul pe website, descarcarea de programe de- pe website au moment ou utilizarea serviciilor reprezinta optiunea dumneavoastra, discretia lorsque riscul aferente. Nu ne asumam raspunderea pentru disfunctionalitatile calculatorului, nici pentru incercarile din partea dumneavoastra de an effective accesa, descarca sau utiliza (dupa cum elizabeth cazul) Site-ul, programul descarcat de pe webpages sau serviciile, in orice mod care nu el prevazut in Termeni.

Comentariile au moment ou alte materiale publicate sau postate pe Web site nu sunt intentionate california recomandari pe worry s-ar putea baza o decizie din partea dumneavoastra. Prin ur raspunderea lorsque obligatiile worry reies din orice decizie bazata pe astfel de- materiale din partea oricarui vizitator pe Webpages sau good oricui an excellent fost informat asupra cuprinsului Site-ului.

Site-ul, programele descarcate de pe Site si utilizarea Serviciilor sunt furnizate catre dumneavoastra ”california atare” cu ajutorul nostru, folosindu-ne aptitudinile si grija de a le furniza ongoing, dar nefiind supuse niciunei garantii, fie expres sau implicita incluzand, dar fara a se limita los angeles garantii quand conditii de mercantabilitate sugerate, calitate satisfacatoare, adecvarea pentru united nations anumit scop sau ne-incalcare de legi quand reglementari aplicabile. Nu garantam faptul ca functiile continute de- Webpages, programele descarcate de pe Webpages sau serviciile vor indeplini cerintele dumneavoastra, nici ca aceste operatiuni nu vor fi intrerupte, los angeles un moment dat, california vor fi sigure sau fara eroare. Nu ne asumam responsabilitatea pentru nicio eroare de natura informatica a good sistemului central al organizatorului sau al unui furnizor al acestuia.

For the niciun caz nu vom fi responsabili pentru orice defectare a programelor descarcate de pe Webpages, bug-uri sau virusi, rezultand in pierderea de go out sau orice alte avarieri draught beer componentelor calculatorului sau programelor dumneavoastra.

Cu exceptia celor referitoare la creditarea banilor lorsque a retragerii de bani catre/ din contul dumneavoastra, raspunderea noastra maxima catre dumneavoastra sau united nations https://casinogamings.com/review/zodiac-casino/ tert, proper care reiese din Termeni sau accesul quand utilizarea Site-ului, programe descarcate de pe Website au moment ou Serviciile, fie pentru nerespectarea contractului, ofensa sau equivalent, va fi limitata los angeles suma de 1.one hundred thousand €.

Noi sau orice alta societate care and attention virtual assistant ofera servicii dumneavoastra din partea noastra stick Termenilor, nu ne asumam raspunderea from inside the fata dumneavoastra sau orice tert din package, ofensa sau equivalent, pentru avariere sau pierderi indirecte, consecvente sau punitive, dar au moment ou orice pierderi de go out, profituri, venituri, afacere, oportunitate sau fond comercial, reputatie sau intrerupere de- afacere proper care pot sa apara din incalcarea Termenilor sau accesul dumneavoastra la lorsque utilizarea Website-ului, programelor descarcate de pe Web site si Servicii.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.